Sponsing

 

 

Vi sponser og støtter flere formål - gjerne i nærmiljøet.
Eksempler på dette er Sykkel NM Grimstad, Bibelskolen i Grimstad, Drottningborg vgs, Liv i Landvik, Idrettslagene Eidekameratene og Sørild, Jortveit Bedehus osv.