Kårbolig for Miljøkalk

For Miljøkalk har vi hatt et langt og hyggelig samarbeid med leder Ståle Ellingsen.

 

 

 

Denne gangen fikk vi det spenstige oppdraget med å utforme en kårbolig for dem selv privat som også skulle ha en ekstra leilighet, dobbel garasje, redskapshus og traktorgarasje. I vedboden står det også en vedfyr som varmer opp bygget og varmtvannet med vannboren varme.

Vi måtte hente opp noen stilelementer fra Telemark , samtidig som alle ønsker til funksjoner og utsikt overt Nordsjø måtte fylles. Siden bygget erstattet en låve som sto der tidligere, måtte det også få til uthuspreg over seg.