Homborsundhøyda

Kjell Gilje AS har tegnet og hatt grunnarbeidet for Homborsundhøyda, leilighetsbygg.

 

 

Byggmester Kristian Flaa hadde oppføringen av bygget, ettersom Kjell Gilje AS ikke hadde kapasitet. Tiltakshaver var Vidar Moseid og Hans Petter Gilje. Bygget ligger sentralt til mellom barnehage, skole, butikk og brygge.