Kommuneplan

 

Kommuneplanen rulleres hvert 4. år. Sist gang bidro vi på forskjellige måter til desidert flest av innspillene. Dette gav oss gode erfaringer.  

Vi er de eneste som er tilstede på møtene til politikerne. På den måten får vi en unik innsikt i prosessen. Det har allerede vært flere møter i denne rulleringen.  

Vi gjør jobben på oppdrag fra grunneier, så står du senere fritt til å velge utbygger, eller bygge ut selv. Vi forsøker å fordele kostnader til møtedeltakelse etc på alle litt rettferdig i etterkant, noe justert for hva som er oppnådd.  

Kostnadsfritt innspill i bytte mot utbyggingsrettigheter etc kan i noen tilfeller også avtales.  Se ellers omtale fra Grimstad Adressetidene.